Задавайте вопрос в сфере медиаправа:
Тема:
Заголовок:
Ваш Email:
Текст:

Ответы на вопросы

ВОПРОС: Что такое "редакционное задание", которое нередко требуют представители разных структур?

ОТВЕТ медиа-юриста:

Коллеги! На Ваш вопрос о правомерности требования так называемого «редакционного задания» отвечает юрист Института Медиа Права Ольга СУШКО. Привожу ответ полностью. Но если одним абзацем, то «Редакционное задание» не может считаться единственным и обязательным доказательством осуществления журналистом профессиональной деятельности. Журналистская деятельность является динамичной и требование оформления каждого шага журналиста относительно сбора, получения или создания информации не может считаться разумной».

Для справки: Институт Медиа Права - общественная организация, цель которой - защита права на свободу слова и свободу информации, содействие свободному распространению информации и развитию независимых средств массовой информации.

Ниже – полный текст ответа.

У відповідь на Ваш запит хочемо зазначити таке:

«Українське законодавство юридично не визначає і не містить поняття «редакційне завдання». Під цим словосполученням можна розуміти конкретизоване завдання, яке виконує журналіст в ході здійснення своїх професійних обов’язків, як-то: збирання інформації для висвітлення якоїсь конкретної події, інтерв’ювання конкретної особи і т.д. Проте ніякого обов’язку закріплювати відносини між журналістом та ЗМІ через оформлення редакційного завдання чинне законодавство не передбачає.

Юридичне значення для визначення того, чи здійснював журналіст свою професійну діяльність в момент, коли йому перешкоджали, і відповідно чи буде перешкоджання вважатись таким, що містить ознаки злочину, передбаченого ст..171 ККУ, має декілька фактів.

По-перше,слід виходити з того, що професійним журналістом, є творчий працівник, який як учасник інформаційних відносин професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою інформації для засобу масової інформації та діє на підставі трудових чи інших договірних відносин з його редакцією або займається такою діяльністю за її уповноваженням. Свою професійну діяльність він може здійснювати в інтересах будь-якого друкованого або аудіовізуального засобу масової інформації.

Таким чином, доказом , який підтверджує здійснення журналістом його професійної діяльності може бути трудовий чи інший договір/документ, в якому визначаються обов’язки журналіста, його повноваження, функції тощо. Такими документами можуть бути також Редакційні статути телерадіоорганізацій, посадові інструкції та інші документи, якими визначаються повноваження журналістів цього ЗМІ. На підставі таких документів можна встановити, що конкретні дії журналіста були передбачені і відповідали його обов’язкам перед засобом масової інформації і що їх метою дійсно було збирання, одержання, створення чи підготовка інформації для певного засобу масової інформації.

Крім цього, варто пам’ятати, що відповідно до ч.2 ст. 25 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» належність журналіста до друкованого засобу масової інформації підтверджується редакційним посвідченням чи іншим документом, виданим йому редакцією цього друкованого засобу масової інформації.

Важливим моментом є час, коли журналіст здійснює свою діяльність. Якщо трудовим договором чи іншим документом передбачено конкретні робочі години, у випадку залучення журналіста до роботи в інший час, варто все ж таки оформлювати таку діяльність документально – як певне доручення журналісту від редакції. У випадку,коли робочий час ненормований, достатньо просто довести, що журналіст виконував свої обов’язки перед редакцією (на підставі вище зазначених документів).

Водночас, найефективнішим доказом того, що журналіст виконував свої професійні обов’язки, може бути лист від редактора/редакції, в якому буде зазначено, що журналіст в конкретний час дійсно виконував її доручення. Такий лист повинен бути достатнім підтвердженням того, журналіст здійснював свою професійну діяльність.

Таким чином, «редакційне завдання» не може вважатись єдиним і обов’язковим доказом здійснення журналістом професійної діяльності. Журналістська діяльність є динамічною і вимога оформлення кожного кроку журналіста щодо збирання, одержання чи створення інформації не може вважатись розумною. Для доведення здійснення журналістом його законної професійної діяльності достатньо редакційного посвідчення журналіста та наданого редакцією листа або копії/витягу/виписки із договору/статут/іншого документа щодо професійних обов’язків журналіста перед редакцією».

Ольга Сушко, юрист Інституту Медіа Права  

                       
 


 
О ДонСЖУ
Руководящие органы
Документы
История ДонСЖУ
Как стать членом НСЖУ
Кодекс профессиональной этики
Первичные организации, ассоциации
Электронный реестр членов НСЖУ
Журналисты-депутаты
Заслуженные журналисты
Электронный реестр СМИ
Деятельность
Новости отрасли
Лента новостей
Приоритетные направления на 2013
Газета "Журналист Донбасса"
Биржа труда
Проекты ДонСЖУ
Реформа коммунальной прессы
Ассоциация "Новые медиа"
Творчество
Совет ветеранов
В 2014 году НСЖУ - 55 лет!
Фестивали журналистов
Фотоальбом
Конкурсы
Полезные ресурсы
Медиаправо
Законодательство в сфере СМИ
На контроле ДонСЖУ
Правовая защита
Обучение
Профессиональное обучение
Партнерство
У коллег
Форум
События месяца
Контакты
Адрес, телефон, отправить письмо
Карта сайта
Добавить в избранное


 
Рейтинг@Mail.ru

Рейтинг@Mail.ru
2013 - 2017     © ДонСЖУ     Посещений: 25503575